Kamerkoor Sophia Kiev

In samenwerking met Kamerkoor JIPDirigent Oleksiy Shamritsky Kamerkoor Sophia, uit Kiev, geeft samen met kamerkoor JIP dit benefietconcert. Het geld dat wordt ingezameld met dit … Lees meer