Aanmelden nieuw seizoen

Koren die willen optreden in de serie kunnen een programmavoorstel indienen, per mail of via het aanmeldformulier hieronder. Na aanmelding neemt een van de programmeurs contact met u op.
Koren die zich voor het eerst aanmelden wordt verzocht een recente opname mee te sturen.
Bij het samenstellen van de concertserie letten de programmeurs op de volgende kwaliteitscriteria:

  • kwaliteit van koorzang en koordirectie
  • repertoire: originaliteit van de gekozen werken en samenhang van het programma
  • de vraag of de gekozen muziekstukken tot hun recht komen in de Pieterskerk.
  • aantrekkelijkheid: voegt het concert toe aan de programmering van de concerten in de Pieterskerk en aan het muziekaanbod in de regio Utrecht

Het programma voor het nieuwe seizoen wordt ieder jaar in juni vastgesteld. Aanmeldingen voor het nieuwe seizoen kunnen jaarlijks tot en met 31 januari worden ingediend.

E-mails met betrekking tot de programmering kunt u richten aan : concertserie@pieterskerkconcerten.nl

Duoconcerten
Voor de ensembles die hierin ge√Įnteresseerd zijn is het mogelijk om een duoconcert te organiseren.
Het gaat hierbij meestal om ensembles met een specifieke signatuur, zoals theaterkoren, jonge of kleine vocal groups of leeftijds- of themagebonden koren. In duoconcerten worden ensembles uitgedaagd elkaar in de programmering op te zoeken en te zoeken naar een nieuwe samenklank.

Aanmeldformulier koren

MM slash DD slash JJJJ
Opname bijgevoegd?