Pieterskerk Utrecht

De Pieterskerk is een van de oudste kerken van Utrecht. In 1039 werd begonnen met de bouw ervan en op 1 mei 1048 werd de Pieterskerk door bisschop Bernold ingewijd, hoewel de – niet meer bestaande – westtorens waarschijnlijk pas een eeuw later gereed kwamen. De kerk vormde de oostpunt van het Utrechtse “Kerkenkruis”, waarvan de Domkerk het middelpunt was (al zijn van een vooropgezet plan voor dit kerkenkruis geen schriftelijke bronnen gevonden). Karakteristiek voor deze romaanse kerk zijn de grote zuilen in het schip, gehouwen uit één stuk rode zandsteen en de crypte onder het koor. Zie voor meer informatie de website van de Eglise Wallonne Utrecht.

Toegankelijkheid

De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Neem zonodig voor aanvang van het concert contact op met de koster van de kerk (tel. 06 – 8238 9538). De banken in het middenschip zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, u krijgt een plaats vooraan bij het podium.