Informatie voor deelnemende koren

Koren die gecontracteerd zijn huren de kerk voor een aangepast tarief. In de prijs is een dagdeel voor de generale repetitie inbegrepen zonder bijkomende kosten.
Stichting Pieterskerkconcerten verzorgt voor de koren de kaartverkoop. Koren kunnen een link naar de kaartverkoop applicatie plaatsen op de eigen website. De link kan worden opgevraagd bij het secretariaat: info@pieterskerkconcerten.nl.

De stichting verzorgt de publiciteit rondom het concert en zet hiervoor de verschillende kanalen en communicatiemiddelen van de stichting in. Van het koor wordt wat betreft publiciteit ook een eigen inspanning verwacht. Voor afstemming over de verschillende acties en activiteiten is de werkgroep publiciteit bereikbaar: publiciteit@pieterskerkconcerten.nl.

Auteursrechten en Fair Practice
Het koor is verantwoordelijk voor de afdracht van de auteursrechten en de uitvoeringsrechten van de uit te voeren werken. De stichting vertrouwt erop dat het koor een professionele werkwijze hanteert en bij de betaling van instrumentalisten en vocalisten de Fair Practice code toepast.
Het koor vrijwaart Stichting Pieterskerkconcerten van alle denkbare rechten van de kant van belanghebbenden.

Registratie concert en uitzending
Het is mogelijk een professionele opname te laten maken van het concert door VolkorenTV (info@volkoren.tv) of door radiozender Concertzender (info@concertzender.nl). Een afspraak voor opname wordt door het koor zelf gemaakt.
Als een opname gemaakt wordt dienen Stichting Pieterskerkconcerten en het koor hier beide mee akkoord te gaan.
Enige andere opname, dan wel uitzending van het concert, is zonder toestemming van de stichting niet toegestaan.

Annuleren
Het koor mag het concert zonder opgave van redenen annuleren. Stichting Pieterskerkconcerten brengt bij annulering geen kosten in rekening.