Vacatures

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van Stichting Pieterskerkconcerten is op zoek naar een
secretaris
– penningmeester

Het bestuur van Stichting Pieterskerkconcerten bestaat uit 4 tot 5 enthousiaste leden. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers betrokken bij de werkzaamheden van de stichting. De huidige secretaris en penningmeester leggen hun taken neer aan het eind van 2023.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Bestuurlijke ervaring in een vrijwilligersbestuur is een pré, maar niet persé noodzakelijk. Het bijdragen aan de werkzaamheden van de stichting is inspirerend voor aspirantleden met een passie voor kamerkoormuziek (of voor aspirantleden die hierdoor gepassioneerd willen raken).
Het bestuur komt gemiddeld vijf maal per jaar bijeen in de Pieterskerk, meestal aan het eind van de vrijdagmiddag. Tevens zijn er vijf korte digitale afstemmings-overleggen per jaar op de maandagavond.
De bestuursleden kunnen de concerten in de kamerkoorserie van Stichting Pieterskerkconcerten bijwonen, hier staat wel tegenover dat op de avond van een concert enkele hand- en spandiensten worden verwacht.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, Kees de Pee of huidige secretaris, Rita van Odenhoven. Voor contactgegevens, zie de contactpagina op de website van de Stichting Pieterskerkconcerten. Als u belangstelling heeft, vragen we u een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@pieterskerkconcerten.nl

Vrijwilligers
Stichting Pieterskerkconcerten heet nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Activiteiten waarbij we ondersteuning kunnen gebruiken:

  • publiciteitscampagnes
  • ontvangst van concertgangers, placeren en koffie schenken
  • organiseren van masterclasses en workshops
  • onderhouden en versterken van de contacten met scholen en het Utrechts conservatorium
  • organiseren van inleidingen voorafgaand aan de concerten

Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar info@pieterskerkconcerten.nl