Orgel

Het hoofdorgel in de Pieterskerk is gebouwd door Pels en van Leeuwen in 1968. Het heeft drie manualen. Het Pelsorgel is specifiek gebouwd om er Franse orgelmuziek op te laten klinken en heeft daarom ook bijzondere registers en een zwelkast.

In 2022 is begonnen met de restauratie en schoonmaak van het orgel. In het bouwjaar van het orgel werden plastic slepen, die voor de luchttoevoer naar de pijpen zorgen, als noviteit in het orgel geplaatst. Inmiddels blijken de nadelen van dit materiaal (slijtage). Daarom worden bij de restauratie de kunststof slepen vervangen door nieuwe houten exemplaren.
Februari 2022 werd het orgel gedemonteerd om de slepen te kunnen herstellen en de kast – na 55 jaar gebruik – goed schoon te maken. Herstel en onderhoud wordt uitgevoerd door de firma Elbertse. Deze heeft het binnenwerk van het orgel meegenomen naar de werkplaats in Soest.

Het grote orgel is inmiddels teruggeplaatst en weer in gebruik genomen.