Stichting Pieterskerkconcerten

Stichting Pieterskerkconcerten heeft als doel het levend houden en bevorderen van (kamer)koormuziek.
Dit doen we vanuit de visie dat vocale muziek verbindt, inspireert, uitdaagt en een rustpunt kan bieden in een jachtig bestaan. Zingen in een koor is een kunstvorm waar zeer velen plezier en voldoening aan beleven, maar koorzang is ook een kunstvorm die onderhouden moet worden en waarvan de uitvoeringspraktijk soms onder druk staat, ook door het grote aanbod aan kunstuitingen en concerten in het algemeen.

De stichting wil haar doel bereiken door het programmeren van concerten door professionele en amateurkoren, uit Utrecht en daarbuiten. De stichting biedt ambitieuze en kwalitatief hoog aangeschreven koren een podium en dit al ruim 35 jaar. Het hart van de concertserie wordt gevormd door koren en ensembles die zich toeleggen op klassieke vocale muziek, van middeleeuwen tot de 21e eeuw. In de afgelopen periode is de serie uitgebreid met ensembles die lichte muziek of wereldmuziek op het programma hebben staan.

Door een redelijke toegangsprijs zijn de uitvoeringen voor een breed publiek van geïnteresseerde luisteraars en koorzangers toegankelijk. Met de kamerkoren-concertserie heeft Stichting Pieterskerkconcerten zich als kleine speler een geheel eigen, herkenbare en alom gewaardeerde plaats weten te verwerven in de muziekpraktijk in Utrecht en ver daarbuiten.

Nevenactiviteiten van de stichting richten zich op het organiseren van workshops en masterclasses. We participeren in het Utrechtse muziekleven. Speciale aandacht gaat uit naar het aantrekken van een jong(er) publiek, door de programmering, door jeugdkoren uit te nodigen voor deelname – onder andere aan de duoconcerten – en door jongeren voor concerten uit te nodigen met een speciaal kortingstarief.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op vrijwillige basis, bestuursleden en vrijwilligers ontvangen hiervoor geen bezoldiging of onkostenvergoeding. Bestuursleden en vrijwilligers van de stichting kunnen kosteloos concerten in de serie bijwonen.

Het beleidsplan van Stichting Pieterskerkconcerten vindt u hier: Beleidsplan 2021-2024.

35 jaar Stichting Pieterskerkconcerten

Binnen het rijke muziekleven van de stad Utrecht is Stichting Pieterskerkconcerten niet meer weg te denken. Na een aanloop in de jaren tachtig met kleinschalige Dekenkapelconcerten slaan zes Utrechtse kamerkoren de handen ineen om reeksen koorconcerten in de kerk te organiseren. Uit dit initiatief ontstaat in 1989 Stichting Pieterskerkconcerten, de grootste kamerkoorserie van Nederland.

Tot 1987 bestaat een comité dat zo nu en dan concertreeksen in de Dekenkapel van de Pieterskerk organiseert onder de naam ‘Dekenkapel-Concerten‘. Voor deze serie worden voornamelijk kleine semi-professionele ensembles uitgenodigd. De reeks vormt onder meer een podium voor gevorderde studenten van het Utrechts Conservatorium met uitvoeringen van uitsluitend oude muziek, hoofdzakelijk barokmuziek. In genoemd jaar wordt op initiatief van een zestal Utrechtse kamerkoren een serie koorconcerten in de Pieterskerk georganiseerd onder de naam ‘Pieterskerk-Concerten‘.

Deze serie blijkt sterk te voorzien in een behoefte van zowel de betrokken koren als het publiek. In 1987 en 1988 worden in deze serie totaal 24 concerten gehouden en groeit het initiatief uit tot een vast en gewaardeerd onderdeel van het Utrechtse concertaanbod. Dit resulteert in de oprichting van Stichting Pieterskerkconcerten op 3 maart 1989. De stichting neemt niet alleen de organisatie van een serie koorconcerten in de Pieterskerk op zich, maar tevens de organisatie van een nieuwe reeks van concerten door jonge veelbelovende professionele musici in de Dekenkapel. Het laatste ‘Dekenkapel-concert‘ wordt op 13 november 1994 gegeven.

Tussen oktober 1992 en oktober 1995 vinden in totaal zes themaweekenden plaats. In het seizoen ‘95/’96 wordt aan de bestaande serie een tweede serie toegevoegd, die geheel wordt ingevuld door een aantal professionele koren, waaronder het Nederlands Kamerkoor en het Groot Omroepkoor. Beide series bestaan nog steeds, alhoewel er geen strikte scheiding meer gehanteerd wordt.

In oktober 2001 doen de workshops hun intrede. Ieder seizoen programmeert Stichting Pieterskerkconcerten meerdere workshops en van meet af aan onderscheiden deze zich door de niet alledaagse programmering en het enthousiasme van de deelnemers die in de regel goed voorbereid met elkaar en met een gastdirigent aan de slag gaan in de workshops.

Vanaf 2017-2018 zijn de zogeheten duo-concerten een vast onderdeel van de seizoensprogrammering. De programmeurs vragen aan twee (kamer)koren om gezamenlijk een concertvoorstel in te dienen. Het levert prachtige concerten en verrassend vruchtbare samenwerkingen op.

Tot 2021 ontving de stichting jaarlijks een – bescheiden – subsidiebedrag van de gemeente Utrecht. Hoewel de stichting ook in 2021 weer aan alle voorwaarden voldeed vielen we vanaf dat jaar toch buiten de boot. Het beschikbare subsidiebedrag bleek niet toereikend en ondanks het grote aantal adhesiebetuigingen dat de stichting ontving bleef tegemoetkoming van de kant van de gemeente uit. Sinds 2022 is de stichting afhankelijk van donateurs en bijdragen van fondsen.