Steun ons

Heeft u een passie voor koormuziek? Bezoekt u met plezier de kamerkoorconcerten in de Pieterskerk? Als u donateur wordt, biedt u Pieterskerkconcerten de mogelijkheid de serie ook in de komende jaren voort te zetten. Daarnaast steunt u projecten waarmee we kamerkoormuziek verder onder de aandacht brengen, denk aan workshops, verrassende ontmoetingen tussen koren en het naar Utrecht halen van Nederlandse en buitenlandse koren van naam en faam.

Stichting Pieterskerkconcerten schrijft bij specifieke projecten fondsen aan. Voor het organiseren van de concertserie is de stichting volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren. Elke bijdrage – groot en klein – maakt een verschil.

Wilt u eenmalig doneren? Het rekeningnummer is NL21 INGB 0000 3083 93 ten name van stichting Pieterskerkconcerten. Geeft u in de omschrijving aan dat het een donatie betreft?

U kunt ook donateur worden van de stichting door jaarlijks een bijdrage over te maken. Een formulier om u aan te melden als donateur vindt u onderaan deze pagina.

U kunt Stichting Pieterskerkconcerten steunen door schenkingen, erfstellingen en legaten. Voor meer informatie verwijzen we u naar deze pagina.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Stichting Pieterskerkconcerten heeft de culturele ANBI status. Onder voorwaarden is uw bijdrage aftrekbaar in uw belastingaangifte. Zie hiervoor  www.belastingdienst.nl/giften.