Privacyverklaring

In deze verklaring lichten we toe welke persoonsgegevens Stichting Pieterskerkconcerten verzamelt en met welk doel. We beveiligen en verwerken uw gegevens zorgvuldig. Onze handelswijze is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u vragen of opmerkingen heeft, of de persoonsgegevens die wij hebben verzameld wilt inzien, aanpassen of verwijderen, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur van de stichting, via info@pieterskerkconcerten.nl.

Uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze goederen en/of diensten laat u gegevens achter die het uitvoeren van deze diensten mogelijk maken.

Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van het doel. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens dan nodig voor het beoogde doel verzamelen. Wanneer u zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief, is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk om uw postadres achter te laten. Afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • IBAN en overige betaalgegevens (wanneer u tickets voor concerten bestelt of u aanmeldt als donateur of vriend)
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier, bij de aanmelding voor een workshop, of die u achterlaat op een van onze social media kanalen

Behoudens de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, registreren we geen verdere gegevens, ook niet uw activiteit op onze site, uw IP-adres of de internetbrowser. Ditzelfde geldt voor Cango Tickets BV, de organisatie die de applicatie in beheer heeft waarmee de kaartverkoop voor Stichting Pieterskerkconcerten plaatsvindt.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens passend bij een of meer van de volgende doeleinden:

 • bestellen van tickets via C-tix ticketservice en afhandelen van uw betaling
 • om te kunnen bellen of mailen indien nodig (bijvoorbeeld bij wijzigingen in concerten, workshops, etc.)
 • om vragen te kunnen beantwoorden
 • aanmelding en inschrijven voor een workshop
 • verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen of bijzondere acties, ook van bezochte koren
 • toezenden van de jaarbrochure
 • registreren als donateur of als vriend
 • benaderen van koren voor deelname aan de concertserie
 • het sluiten van overeenkomsten met koren

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Stichting Pieterskerkconcerten van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan zullen wij deze veranderen, aanvullen of verwijderen.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u doorgeven aan het bestuur via info@pieterskerkconcerten.nl.