Aanmelden

De kamerkoorserie van Stichting Pieterskerkconcerten staat open voor amateurkoren en professionele koren uit Utrecht en daarbuiten. Het hart van de concertserie wordt gevormd door de koren die zich toeleggen op klassieke vocale muziek, van middeleeuwen tot de 21e eeuw. In de laatste jaren is de serie uitgebreid met lichte en wereldmuziek.

Koren die willen optreden in de serie kunnen een programmavoorstel indienen, per mail of via het aanmeldformulier hieronder. Na aanmelding neemt een van de programmeurs contact met u op. Koren die zich voor het eerst aanmelden wordt verzocht een recente opname mee te sturen.

Bij het samenstellen van de concertserie letten de programmeurs op de volgende kwaliteitscriteria:

  • kwaliteit van koorzang en koordirectie
  • repertoire: originaliteit van de gekozen werken en samenhang van het programma
  • de vraag of de gekozen muziekstukken tot hun recht komen in de Pieterskerk.
  • aantrekkelijkheid: voegt het concert toe aan de programmering van de concerten in de Pieterskerk en aan het muziekaanbod in de regio Utrecht

Duoconcerten
Enkele malen per seizoen nodigt Pieterskerkconcerten twee ensembles uit om met elkaar samen te werken. Het gaat hierbij meestal om ensembles met een specifieke signatuur, zoals theaterkoren, jonge of kleine vocal groups of leeftijds- of themagebonden koren. In duoconcerten worden deze ensembles uitgedaagd elkaar in de programmering op te zoeken en te zoeken naar een nieuwe samenklank.

Het programma voor het nieuwe seizoen wordt ieder jaar in juni vastgesteld. Aanmeldingen voor het nieuwe seizoen kunnen jaarlijks tot 1 april worden ingediend.

E-mails met betrekking tot de programmering kunt u richten aan : concertserie@pieterskerkconcerten.nl

Aanmeldformulier koren

MM slash DD slash JJJJ
Opname bijgevoegd?