Nieuwe muziek voor vrouwenkoor

zaterdag 22 april 2023 - 16.00 - 17.00 uur

Toegang gratis presentatie workshop

De Utrechtse Dirigentenwerkplaats biedt een uitgebreid aanbod aan trainingen en cursussen voor (aanstaande) koordirigenten. vandaag hebben jonge dirigenten in het atelier Nieuwe muziek voor Vrouwenkoor met een projectkoor van 20 zangeressen gewerkt aan nieuw repertoire. Het betreft repertoire waarvan nog geen klinkende voorbeelden zijn en waarbij de dirigent zonder enige referentie zelf aan de slag gaat om een eigen interpretatie en klankbeeld te scheppen.
Docent van dit atelier is Imre van der Ploeg.
Vanmiddag hoort u de ingestudeerde werken, voor een deel in wereldpremiere.

Programma
Constantine Koukias – Kyrie
Anthony Leigh Dunstan – In the blind
Anne la Berge – IJs
Sinta Wullur – Sintac Tarana
Miranda Driessen – Haiku
Sylvia Maessen – Die Sonne, Die Mane, Die Sterren
Cecilia Arditto – Anatomy of a jar

In Nederland heeft zich in de Corona-periode een mooi initiatief voorgedaan. Een maecenas heeft een bedrag beschikbaar gesteld aan 50 vrouwelijke componisten om een kort koorwerk voor vrouwenkoor te schrijven. Ze wilde zo een impuls geven aan componisten en aan de amateurkoormuziek in Nederland. De stukken zijn beschikbaar via Dutch Choirmusic Now en het wordt tijd dat deze nieuwe composities uitgevoerd worden en onder de aandacht komen van dirigenten, (vrouwen)koren en andere belanghebbenden.

Het atelier is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Pieterskerkconcerten en Dutch Music Now.
Voor meer informatie over de workshops of voor aanmelding als cursist, hospitant of koorzanger, zie de website De Dirigentenwerkplaats.