Ratas del viejo Mundo

zondag 09 oktober 2022 - aanvang 20.00 uur

Baston, de andere Josquin i.s.m. Organisatie Oude Muziek

Michaela Riener sopraan
Soetkin Baptist mezzosopraan
Anne Rindahl Karlsen alt
Tomàs Maxé bas
Salomé Gasselin, Garance Boizot viola da gamba
Floris De Rycker luit, cetera, renaissancegitaar en muzikale leiding

De zelfverklaarde ratten van de oude muziek breken een lans voor Josquin Baston, een Vlaamse polyfonist die carrière maakte aan Deense, Zweedse, Duitse en Oostenrijkse hoven. Naast instrumentale werken, motetten en chansons vertolken de musici meerstemmige Nederlandse liederen van deze onbekende meester. Wie de oren spitst, begrijpt meteen waarom het ensemble intussen ook een opname wijdde aan de verbazingwekkende Baston.

Programma (onder voorbehoud)
Josquin Baston fl. 1542-1563
Lyden en verdraghen moet ick op dit termyn
Een gilde heeft syn deerne ter scheymaeltyt ghebeden
Si mon languir t´est grand contentement
Lecker Beetgen en Cleyn Bier gingen wuyt om aventuere
Languir me fais en douleur et tristesse
Verhuecht u nu bedruckte geesten
Si tu te plains d´amour tant seulement
Douce memoire
Toutes les nuycts
Si loyal amour

Johannes Lupi ca. 1506-1539
Deuil, double deuil

Josquin Baston
Eheu dolor
Spes mea domine
Si pauper nihil offerat
Dum transisset sabbatum
Een meysken was vroech opgestaen
Een gilde jent reet laest naer Ghent
Fors seullement

Prijzen
€ 25,00 / € 21,00 (Vriend Organisatie Oude Muziek) / € 10,00 (CJP/student)

Over de uitvoerenden
Ratas del viejo Mundo is een internationaal collectief opgericht door luitist Floris De Rycker. Het repertoire van de groep strekt van instrumentale werken en chansons tot monumentale polyfonie. Meanderend tussen uitbundige virtuositeit en verstilde intimiteit worden thema’s aangehaald die het romantische beeld van de renaissance doorbreken. Ook verkent Ratas del viejo Mundo graag de grenzen tussen genoteerde muziek en mondeling overgeleverde tradities. 

Website: Ratas del viejo Mundo