Capella Utrecht

vrijdag 22 november 2024 - aanvang 20.15 uur

De meesters van maestro Monteverdi

Dirigent Hans Noijens
Met medewerking van Florilegium Musicum

Claudio Monteverdi was een genie en bracht de madrigaalkunst tot grote bloei. Maar de kiem daarvoor werd gelegd door zijn leermeester Giaches de Wert terwijl ook Giovanni Valentini in Wenen van invloed was. We zingen uit Monteverdi’s Madrigaalbundel 8 (guerreri et amorosi) en verder betoverende madrigalen van De Wert, Valentini en Rovetta.

Toegangsprijs
€ 20,- / € 15,- (jongeren tot 25 jaar)