Deventer Vocaal Ensemble

vrijdag 21 februari 2025 - aanvang 20:15 uur

Het broze paradijs

Dirigent Elske te Lindert

Het broze paradijs waar wij in leven staat onder druk. Klimaatverandering en oorlogen zorgen ervoor dat onze wereld flink in beweging is en kwetsbaar blijkt. Wat betekent dit voor ons en onze kinderen?
Het DVE brengt dit belangrijke thema onder de aandacht in het concert ‘Het Broze Paradijs’. Vanaf verschillende plaatsen in de kerk en gebruik makend van gekleurd licht bezingen wij de schoonheid van onze planeet, de boosheid over de afbraak ervan en de wens en hoop op behoud van ons broze paradijs. Te horen zijn koorstukken van diverse componisten uit alle tijden, onder andere de romantische ‘Songs of Nature‘ van Dvorak, het heftige ‘Curse upon Iron‘ van Veljo Tormis en het drieluik ‘Cry!‘ (schreeuw en huil in één), gecomponeerd en begeleid op saxofoon door Johan van der Linden. Dit laatste stuk is speciaal voor dit concert gecomponeerd en vormt een terugkerend element in de drie delen van het concert: schoonheid, afbraak, hoop.
Bij de deur wordt een gratis programmafolder uitgedeeld, de liedteksten vindt u op onze website