Minifestival lichte muziek

vrijdag 28 maart 2025 - Zaterdag 29 maart 2025

Studio Voices, VOISZ en Twelve

In dit weekend vol lichte muziek keert Studio Voices terug naar de Pieterskerk. De vocal group bundelt haar krachten met twee van de beste vocal groups uit Utrecht.

Op vrijdag hoor je Studio VOISZes: een dubbelconcert van Studio Voices en VOISZ. Na een avond van a capella close harmony muziek die ontroert én swingt kun je op zaterdag zelf aan de bak. Dirigent Ruben Smits neemt je mee in de kunst van het improviseren. Samen maken we al zingend en improviserend nieuwe muziek en slaan we onverwachte paden in. Op zaterdag komen we ‘s avonds terug met een knallend dubbeloptreden met Twelve, die in 2022 is uitgeroepen tot beste vocal group van Nederland.

Kortom, een minifestival met veel afwisseling, inspiratie en improvisatie. Dat wil je niet missen!

Over de uitvoerenden
Studio Voices is een creatieve en ambitieuze vocal group uit Utrecht, die steeds op zoek is naar een nieuw geluid. Op een speelse en energieke manier verleggen we voortdurend onze grenzen met een variërend repertoire van pop, jazz, soul en klassiek. We improviseren, ontwikkelen en co-creëren nieuwe muziekstukken. Sinds de oprichting in 2019 staat Studio Voices onder leiding van Ruben Smits. Naast bevlogen dirigent is Ruben arrangeur. Hij heeft meerdere arrangementen voor Studio Voices gemaakt.

VOISZ Vocal Projects is een a capella-zanggroep vol talent en passie, die het publiek inpakt en inspireert met vernieuwende projecten die steeds weer raken. Samen met andere kunstdisciplines zoekt VOISZ ieder project naar nieuwe manieren om zich muzikaal te uiten en elkaar te versterken. VOISZ won in oktober 2022 de eerste prijs in de topklasse van het BALK TOP festival en in mei 2024 de tweede prijs in de internationale korencompetitie van het Aarhus Vocal Festival. Sinds 2019 wordt VOISZ geleid door de ervaren en bevlogen dirigent Ruben Grevelink, die niet alleen succes heeft met VOISZ, maar ook met zijn andere koren.

Vocal Group Twelve is een prijs­win­nen­de vo­cal group on­der lei­ding van Tijs Kram­mer. We re­pe­te­ren in Utrecht, maar de zan­gers ko­men uit heel Ne­der­land. In ok­to­ber 2022 won Twelve het Balk Top­fes­ti­val, het be­lang­rijk­ste fes­ti­val in Ne­der­land voor ko­ren en vo­cal groups in de lich­te mu­ziek, dat eens in de twee jaar wordt ge­hou­den in De Doe­len in Rot­ter­dam. We mo­gen ons voor­lo­pig dus ‘bes­te vo­cal group van Ne­der­land’ noe­men.
Twelve be­staat sinds 2016 en heeft in­mid­dels vier avond­vul­len­de voor­stel­lin­gen ge­maakt. Het meeste reper­toire wordt door de groep zelf ge­ar­ran­geerd.