Meesters & Gezellen

vrijdag 28 februari 2025 - aanvang 20.15 uur

Trisagion

Dirigent Daniel Reuss
met medewerking van zangers van Cappella Amsterdam

Meesters & Gezellen brengt dit jaar een programma met orthodoxe koormuziek. De Meesters zijn vier leden van Cappella Amsterdam; de Gezellen zijn 20 jonge professionele zangers.
De titel Trisagion is ontleend aan het gezang uit de orthodoxe kerkdienst waarin de cherubijnen de leven-gevende drie-eenheid toezingen: Agios, agios, agios (heilig, heilig, heilig).

De orthodoxe kerk, die met name tot ontwikkeling kwam in het oostelijke Middellandse Zeegebied en in Oost-Europa, baseerde zich op de rechtgelovigheid van de eerste Christenen, zoals men zich dat toen voorstelde. Dit leidde in 1054 tot een schisma met de kerk van Rome in het westen. Vrijwel alle ontwikkelingen in de liturgische muziek die in het westen sindsdien hebben plaatsgevonden, zijn aan het oosten voorbij gegaan. De Russisch-orthodoxe muziek van Tsjaikovski, Kalinnikov, Rachmaninov, Stravinsky en velen voor en na hen vertoont zodoende een grotere mate van eenheid dan we in het westen kennen, in klank en compositietechniek. De orthodoxe koormuziek is in wezen heel lang onveranderlijk gebleven: strak als de iconen, met weinig harmonisch perspectief. Geen weelderige meerstemmigheid, maar statige klankblokken, die vaak ritmisch gelijk opgaan, met lage bassen, in principe uitsluitend bestemd voor mannenkoor. Pas in de tijd van de Sovjet-Unie zochten componisten als de Rus Alfred Schnittke (1934-1998) en de Esten Arvo Pärt (1935) en Erkki-Sven Tüür (1959) naar een nieuw muzikaal idioom. De orthodoxe kerk stond in deze tijd inmiddels in de Sovjet-Unie in feite buitenspel.

Veel Syrisch-Orthodoxe liturgische muziek stamt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling en is in het Aramees, de taal die Jezus waarschijnlijk gesproken heeft. Heel bijzonder daarom om een Onze Vader in het Aramees in dit programma te horen. Veelal was deze muziek eenstemmig, hooguit begeleid met een simpel orgelpunt of omspeeld, zoals in Arabische muziek.

Programma (onder voorbehoud)

Over Meesters & Gezellen
Meesters & Gezellen is een jaarlijkse concertserie voor jonge professionele zangers. Het is een vorm
van werkplek-leren, waar de jonge zangers (de Gezellen) samenwerken met ervaren zangers (de
Meesters). Ze repeteren samen en geven met elkaar een serie van acht concerten door heel Nederland.
Jonge zangers worden tijdens hun opleiding bijna uitsluitend getraind als solozanger. Het zingen in
een professioneel kamerkoor is een vak apart. Meesters & Gezellen zet het ensemble-zingen voor de
conservatoriumstudenten op de kaart en laat hen de vaardigheden ontwikkelen die daarvoor nodig
zijn. Ieder jaar wordt een andere dirigent uitgenodigd, die zijn eigen Meesters meebrengt en het
specifieke repertoire van het eigen koor.

Website: Meesters & Gezellen