SCHENKINGSOVEREENKOMST


Fiscaal voordeel Geefwet
Een gift aan Stichting Pieterskerkconcerten is fiscaal aftrekbaar indien gebruik wordt gemaakt van een periodieke schenking. Dit is een schenking die wordt vastgelegd in een onderhandse of notariële overeenkomst waarin de schenker verklaart in ten minste vijf jaarlijkse termijnen een bepaald vast bedrag te doneren. Hoe meer u doneert, hoe meer belastingvoordeel u heeft. 

Dankzij de culturele ANBI-status van de stichting is uw gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting: uw gift wordt dus feitelijk met 25% verhoogd zonder dat het u iets extra’s kost. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd levert dit bij een jaarlijkse schenking van € 250 het volgende netto voordeel op: 

   Zonder overeenkomst   Met overeenkomst
  Uw schenking (per jaar)    € 250  € 250
  Aftrekbaar bedrag  € 0  € 312,50* (125% van €250)
  Belastingvoordeel  € 0**  € 155 (bij belastingtarief 49,5%)  
  U betaalt netto  € 250  € 95

* Dit bedrag geeft u op bij de belastingdienst 
** NB: bij giften zonder schenkingsovereenkomst en onder het drempelbedrag

Met andere woorden: een gift van € 250 kost u met een schenkingsovereenkomst slechts € 95. 

Zo doneert u met belastingvoordeel
Een schenkingsovereenkomst is snel geregeld en bovendien gratis: vraag bij ons secretariaat (info@pieterskerkconcerten.nl) naar een schenkingsovereenkomst en betalingsvolmacht. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd. 
Sinds 1 januari 2014 is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig en kunnen alle periodieke giften in een (onderhandse) schenkingsovereenkomst vastgelegd worden. 

Giften zonder overeenkomst
Giften die niet zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn alleen 125% fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van al uw gedane giften aan culturele ANBI-instellingen het drempelbedrag overschrijdt: minimaal 1% van uw inkomen, met een minimumbedrag van € 60. Alles wat u meer schenkt, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Wilt u weten of uw gift in aanmerking komt voor fiscaal voordeel? Kijk dan op deze website