Aanmelden seizoen 2023/2024

Koren die willen optreden in de serie kunnen een programmavoorstel indienen, per mail of via het aanmeldformulier hieronder. Na aanmelding neemt een van de programmeurs contact op.
Koren die zich voor het eerst aanmelden wordt verzocht een recente opname mee te sturen.

Bij het samenstellen van de concertserie letten de programmeurs op de volgende kwaliteitscriteria:

  • kwaliteit van koorzang en koordirectie
  • repertoire: originaliteit van de gekozen werken en samenhang van het programma
  • de vraag of de gekozen muziekstukken tot hun recht komen in de Pieterskerk.
  • aantrekkelijkheid: voegt het concert toe aan de programmering van de concerten in de Pieterskerk en aan het muziekaanbod in de regio Utrecht

Duoconcerten
Enkele malen per seizoen nodigt Pieterskerkconcerten twee ensembles uit om gezamenlijk een concertprogramma samen te stellen. Het gaat hierbij meestal om ensembles met een specifieke signatuur, zoals theaterkoren, jonge of kleine vocal groups of leeftijds- of themagebonden koren. In duoconcerten worden deze ensembles uitgedaagd elkaar in de programmering op te zoeken en te zoeken naar een nieuwe samenklank.

Aanmelden seizoen 2023/2024
Belangstellende koren kunnen zich vóór 28 februari 2023 door middel van onderstaand formulier aanmelden met een programmavoorstel voor het seizoen 2023/2024. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk, de programmeurs zijn bereikbaar via het e-mail adres concertserie@pieterskerkconcerten.nl. Zij zijn ook voor vragen en opmerkingen via dit e-mail adres bereikbaar.

Aanmeldformulier koren

Opname bijgevoegd?